I min konst utforskar jag den mystiska, poetiska dimensionon av tillvaron. En värld där fantasi och verklighet möts, och skapar nya perspektiv. Jag vill förmedla en känsla av meditativ närvaro där en ny rörelse, ett nytt äventyr kan träda fram.
 
Den största inspirationskällan är mina intryck under promenader och utflykter i naturen och stadens utkanter. Jag vill fånga den flyktiga skönhet som uppstår i mötet med världen.