I min konst utforskar jag den mystiska, poetiska dimensionon av tillvaron. En värld där fantasi och verklighet möts, och skapar nya perspektiv. Jag vill förmedla en känsla av stillhet där en ny rörelse, ett nytt äventyr kan träda fram. Målningarna har dock en öppen symbolik och ger utrymme åt betraktarens egna tolkningar.
 
Den största inspirationskällan är mina intryck under promenader och utflykter i naturen och stadens utkanter. Jag vill fånga den flyktiga skönhet som uppstår i mötet med världen, med mysteriet. Och uttrycka detta i min konst.
 
Jag målar numera mest med äggtempera som är en av de äldsta målarteknikerna. Målningen byggs upp i tunna skikt och får vid torkning en matt lyster. Jag har valt bort de mest miljöfarliga färgpigmenten som zinc, kobolt och kadmium.m.fl. och använder mig så mycket som möjligt av naturliga jordfärger och kompletterar med utvalda syntetiska färgpigment.
 
Jag är utbildad på Forums förberedande målarskola 2år, och 3 års konststudier på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.